Ireki da enpresa txikiei eta ertainei eta autonomoei zuzendutako laguntza zuzenak eskatzeko epea

Amurrioko Udalak, enpresa txiki eta ertainei eta autonomoei zuzendutako 100.000 euroko partida ekonomikoa prestatu du, osasun krisiak eragindako ondorio negatiboak arintzeko eta herriko ekonomia suspertzeko. Laguntza zuzenen sorta hori, ekainaren erdialdean aurkeztutako ‘Amurrion bizi’ programaren barruan dago. Programa horren helburua, hainbat neurri hartuta, suspertze ekonomikoaren bitartez, Amurrio indartzea da.

Eskabideak gaurtik irailaren 30era aurkeztu ahal izango dira, Udaletxeko beheko solairuan dagoen Herritarren Arretarako Zerbitzuan. Interesatuta daudenek dokumentazio hau aurkeztu beharko dute:

 • Eskabide inprimakia eta zinpeko adierazpena.
 • Eskatzailearen Nortasun agiri nazionalaren, atzerritarraren identifikazio zenbakiaren edo pasaportearen fotokopia, pertsona fisikoen kasuan. Sozietate zibilen eta ondasun-erkidegoen kasuan, estatutuen eta identifikazio fiskaleko zenbakiaren kopia. Pertsona juridikoen kasuan, identifikazio fiskaleko zenbakia eta enpresaren eratze-eskriturak.
 • Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan izandako alten eta bajen ziurtagiria.
 • Altan dauden langileei buruzko txostena, Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiak emandakoa, langile kopurua egiaztatzeko.
 • Gizarte Segurantzarekiko ordainketak egunean daudela egiaztatzen duen ziurtagiri eguneratua.
 • Foru Ogasunarekin ordainketak egunean daudela egiaztatzen duen ziurtagiri eguneratua.
 • Hirugarren pertsonen alta, behar bezala zigilatuta eta sinatuta, eta finantza-erakundeak osatuta.

Zuzeneko laguntza-lerro hori, udalerrian jarduera ekonomiko bat gauzatzen ari diren edo ari ziren eta Covid-19ak eragindako pandemiaren ondorioz diru-sarrerak murriztuta ikusi dituzten enpresa txiki eta ertainei eta autonomoei laguntzera dago bideratuta. Gauzatutako enpresa-jardueraren arabera, laguntzaren gehieneko zenbatekoa 300 euro eta 500 euro artekoa izango da.

Baldintza hauek betetzen dituztenek jaso ahal izango dituzte laguntzak:

 • Amurrioko udalerrian jarduera ekonomiko bat gauzatzea, gaur egun edo alarma-egoera adierazi zen unean, eta Ekonomia Jardueren gaineko Zergan alta emanda egotea (edo 2020ko martxoaren 14an hala egotea), epigrafe hauetakoren batean:

– 1. sekzioa (enpresa jardueretarako JEZeko epigrafeak): 4. atala (Beste manufaktura-industria batzuk), 5. atala (Eraikuntza), 6. atala (Merkataritza, jatetxeak eta ospitaleak, konponketak), 7. atala (Garraioa eta komunikazioak), 8. atala (Finantza erakundeak, aseguruak, enpresei emandako zerbitzuak eta alokairuak) eta 9. atala (Beste zerbitzu batzuk).

– 2. sekzioa (Jarduera profesionaletarako JEZeko epigrafeak)

– 3. sekzioa (Jarduera artistikoetarako JEZeko epigrafeak).

 • Pertsona fisikoen kasuan, udalerrian erroldatuta egotea edo jarduera ekonomikoari lotutako establezimenduren bat izatea. Pertsona juridikoen kasuan, haien egoitza sozialak Amurrion egon beharko du.
 • Lantaldea ez da 5 langiletik gorakoa izango, jardueraren titularra barne.
 • Adierazitako baldintzaren bat betetzen ez duten enpresen ehuneko 25etik gorako lotura edo partaidetza ez izatea.
 • Zerga-arloko eskakizunak dituzten herri-administrazioekiko betebeharrak egunean izatea, eta baita Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak ere.
 • Amurrioko Udalarekin edo haren mendeko ezein erakunderekin inolako kontraturik indarrean ez izatea.

1sep_20-I-Eranskina-solicitud

1sep_20-AltadeTerceros-1-1

2020_098_02413_E