Emprender en Álava dirulaguntza argitaratu da

Emprender en Álava

Helburua:

Araban ekintzailetzari eta enpresa berrien sorrerari laguntzea; arreta berezia jarriko da berritzaileak direnetan eta lagunduko zaie, betiere Arabako enpresa-ehunarentzat balio erantsi eta hazteko gaitasun handiko dibertsifikazio jarduerak eta teknologia berriak ekartzen badituzte.

Onuradunak:

 • Enpresa-unitate berri bat sortzeko proiektua duten banakako sustatzaileak.
 • Jarduera dibertsifikatu nahi dituzten arabar enpresak; horretarako enpresa-unitate berria sortzeko proiektu bat aurkeztuko dute, eta unitate horrek ez du aurrekoaren nortasun juridiko bera izango.
 • Egoitza Arabatik kanpo duten baina gure lurraldean jarduera-zentro bat ezartzen duten enpresa eta sustatzaileak.
 • Osatuta dauden eta eskaera aurkeztu zutenetik gehien jota bi urteko antzinatasuna duten arabar enpresak, oraindik jarduera jaurtitzeko urratsean badaude.

Zenbatekoa:

Diruz lagun daitekeen aurrekontuaren % 50era arte gehienez, eta gehienezko muga proiektu bakoitzeko 40.000 eurokoa izango da; horietatik 20.000,00 euro gehienez, egiteke dauden inbertsioetakoak izan ahalko dira.

Diruz lagun daitezkeen gastuak

 • Merkatu edo eta bideragarritasun ikerketak
 • Diruz lagun daitekeen proiektuari lotutako komunikazio-gastuak.
 • Berariazko txosten, ikerketa eta aholkularitza teknikoak.
 • Prototipoen diseinu eta eraikuntzaren ondoriozko gastuak.
 • Patenteen, homologazioen, erabilgarritasun-ereduen eta merkataritza-marken ondoriozko gastuak.
 • Berariazko gastu teknikoak.
 • Or har software eta hardware erostea.  Tableta eramangarrien kasuan, ondoko muga ezingo da gainditu: sustatzaile bakoitzarentzat bat
 • Inbertsioak, diru-laguntza emateko unean enpresa-unitatea osatuta badago (lursailak, eraikinak eta ibilgailuak ez dira sartzen).

Eskatzeko epea:

IREKIRA (2019ko martzoaren 29ra arte egon zen irekita)

Araudia:

http://www.araba.eus/cs/Satellite?c=DPA_Procedimiento_FA&cid=1223993034740&language=eu_ES&pageid=1193045603658&pagename=DiputacionAlava%2FDPA_Procedimiento_FA%2FDPA_procedimiento

Informazio gehiago:

Amurrio Bideanen (945891721 edo  autoempleo@amurriobidean.org)

1-Emprender en Alava 2019