Bidalketak

ARABAKO FORU ALDUNDIKO ENPRESAK SORTU ETA FINKATZEKO LAGUNTZEN BESTE DEIALDI BAT- EKIN ARABAN 2024

Eskaerak aurkezteko epea martxoaren 1ean bukatuko da, 14:00etan.

Laguntza honen xedea da Araban sektore berritzaile eta berritzaileetan enpresa berriak sor daitezen sustatzea, eta haiek finkatzeko eta zabaltzeko prozesuetan laguntzea, norgehiagokako diru-laguntzak emanez.

Bi laguntza-mota daude:

  • Lehenengoa Araban enpresa-unitate berriak sortzera bideratuta dago baina abiazio fasean egonik, gehienez ere 2 urteko antzinatasuna izango dute jarduera hasten denetik edo eskaera aurkezten den egunean eratzen direnetik.
  • Bigarren modalitatea finkatzeko eta zabaltzeko laguntzak dira, azken 4 urteetan Ekin Araban deialdietakoren batean diru-laguntza jaso duten eta gutxienez enplegu bat eta gehienez 10 enplegu lanaldi osoan dituzten enpresentzat.

Enpresak sortzeko proiektuetan, diru-laguntza diruz lagundu daitekeen aurrekontuaren %60koa da, gehienez 30.000 €/proiektu (gehienez 15.000 € ibilgetuan). Proiektuak %5 gehiago jaso dezake talde sustatzailean gutxienez erdiak emakumeak badira (%40ko partaidetza gutxienez) eta beste %5 gehiago ekimena 20.000 biztanle baino gutxiagoko udalerri batean badago.  Proiektua 80 punturekin edo gehiagorekin kalifikatuz gero, diru-laguntzaren portzentajea diruz lagundu daitekeen gastuaren %80koa izango da, proiektu bakoitzeko 80.000 euroko mugarekin (gehienez 40.000 € ibilgetuan). Diruz lagundu ahal diren gastuak izanen dira (ibilgetua, lokalaren errentamendu gastuak, komunikazio gastuak, etab.). 2023/09/01etik 2024/12/16ra bitartekoak.

Enpresak sendotu eta zabaltzeko proiektuetan, laguntzak diruz lagundu ahal den gastuaren % 50ekoak izanen dira (ibilgetua, teknologoa kontratatzea, komunikazio gastuak, etab.). 20.000 euroko mugarekin urtean. 2024/01/01etik 2024/12/16ra bitartean egindako gastuek jaso dezakete diru-laguntza.

Informazio gehiagorako: https://egoitza.araba.eus/eu/-/emprender-en-alava

Laburpena: Emprender_Álava_2024

Balorazio irizpideak

AMURRION EKONOMIA ZIRKULARRA, KONPONKETA EDO AUTOPARAZIOA SUSTATZEN DUTEN NEGOZIO-LERRO BERRIAK EZARTZEKO

Eskaerak aurkezteko epea 2022ko irailaren 30era arte egongo da zabalik.

Amurrioko Udalak bigarren urtez argitaratu du 10.000 euroko aurrekontua duen laguntza-lerro hau.
Laguntza hau gure udalerrian 2022ko urtarrilaren 1etik irailaren 30era bitartean ekonomia zirkularrari, konponketari edo autoparazioari lotutako negozio-lerro berri bat ezarri duten edo ezarriko duten autonomoei, enpresei eta irabazi-asmorik gabeko elkarteei zuzenduta dago. 25 langile baino gehiago dituzten enpresak kanpoan geratzen dira (kontratatutako pertsonen eta autonomoen batura)

Laguntzaren zenbatekoa diruz lagundu daitekeen inbertsioaren edo gastuen % 75 da, gehienez ere 4.000 €enpresa bakoitzeko. Gutxienez 1.000 euroko inbertsioa edo gastua egin behar da (BEZik gabe) hura eskuratu ahal izateko. Onartutako eskaerek laguntza honetarako esleitutako aurrekontua gainditzen badute, hainbanaketa egingo da.
Laguntza hori Amurrioko Udala garatzen ari den programa espezifiko baten barruan dago, eta Eusko Jaurlaritzak diruz laguntzen du gure udalerriaren garapen sozioekonomikoa eta jasangarria sustatzeko.

Informazio gehiagorako edo edozein zalantza kontsultatzeko. Tel 945891721 Mail. autoenplegua@amurriobidean.org

Resumen_ayuda_economía_circular_Amurrio_2022