Amurrioko Udalak 2017rako laguntzen deialdi bat onartu du gure udalerrian enpresa txikiak ezartzeko

Eskaerak aurkezteko epea azaroaren 20an amaituko da eta diru-laguntzaren gehienezko zenbatekoa 2.000 eurokoa izango da ekimen ekintzaile bakoitzeko.

Amurrion enpresa txikiak ezartzeko laguntzak eskatzeko epea ireki da. 20.000,00 euroko udal-partida bat bideratu da, ordenantzan jasotako betekizunak betetzen dituzten eta eskaera ezarritako epeetan aurkezten duten onuradunen artean banatzeko. Gehienez ere, 2.000,00 € euroko diru-laguntza eskuratu ahal izango da, baina zenbateko txikiagoa ere eskuratu daiteke; izan ere, 20.000,00 euroak eskatutako betekizunak betetzen dituzten ekimen edo enpresen artean hainbanatuko dira.

Onuradunek Amurrion erroldatuta egon beharko dute duela bi urtetik gutxienez eta Amurrion enpresa-ekimen bat abian jarrita izan beharko dute 2016ko azaroaren 21aren eta 2017ko azaroaren 20aren artean, deialdian adierazitako beste betebehar batzuen artean.

Diru-laguntzaren onuradunek izan dituzten gastuak justifikatu beharko dituzte; horretarako, jatorrizko fakturak eta horien ordainagiriak aurkeztu beharko dituzte. Gastu hauek lagundu ahal izango dira diruz: enpresa eratzearen eta abian jartzearen ondoriozko gastuak, lokala alokatzeko gastuak, jarduera garatzeko eginiko marketin- eta inbertsio-gastuak eta antzeko beste gastu batzuk.

Informazio gehiago eskuratzeko, Udalaren webgunea (www.amurrio.org) kontsulta daiteke, edo Amurrio Bideanekin harremanetan jarri (telefono zk.: 945891721; helbide elektronikoa: autoempleo@amurriobidean.org).

Dirulaguntzaren_Laburpena_2017

ANEXO1_eu

ANEXO2_Hirugarren_Interesatua